निक्षेप योजना (Saving Schemes)

विद्यमान प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय वातावरणमा निक्षेपकर्ता सदस्यहरुलाई उपयुक्त ब्याजदर प्रदान गर्ने गरि विभिन्न किसिमका निक्षेप योजनाहरु लागु गरिएको छ ।