Panchakanya Smart App


हाम्रो सेवाहरु


Panchakanya Smart App सहितकाे मोबाईल बैंकिङ्ग सेवा


   • SMS बाट खाताको रकमबारे जानकारी साथै स्टेटमेन्ट प्राप्त गर्न सकिने


   • रकम ट्रान्सफर


   • कर्जा सम्बन्धि जानकारी


मोबाईल TOP UP सेवा तथा बिल भुक्तानी सेवा


   • NTC, NCELL, ADSL, Landline तथा CDMA काे रिजार्च तथा बिल भुक्तानी


   • Dishome, Subisu, Sim TV, Worldlink, Vionet, Websufer आदिको बिल भुक्तानी


   • बिजुली बत्तिको बिल भुक्तानी


   • खानेपानीको बिल भुक्तानी


   • हवाई टिकट सम्बन्धि जानकारी


उल्लेखित सेवाहरु इन्टरनेट तथा SMS मार्फत् प्रयोग गर्न सकिने छ ।