क्रमिक बचत

अवधि


  ब्याजदर


            ब्याज गणना


३ महिना


७%


त्रैमासिक दैनिक माैज्दातमा


६ महिना


%


त्रैमासिक दैनिक माैज्दातमा


१ वर्ष


%


त्रैमासिक दैनिक माैज्दातमा


२ वर्ष


.५%


त्रैमासिक दैनिक माैज्दातमा


३ वर्ष

%

त्रैमासिक दैनिक माैज्दातमा