स्पेशल बचत

न्यूनतम ब्यालेन्स –  रु. ५,०००।–


ब्याजदर –  ७.५% (दैनिक मौज्दातमा)


ब्याज गणना – त्रैमासिक


विशेषता – जतिपनि राख्न र झिक्न सकिने


चेक बुक पनि पाईने